Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Elever i folkeskolen kan få specialundervisning eller anden special­pædagogisk bistand, hvis de har brug for omfattende støtte. Få overblik over regler, organisering, test og prøver, rådgivning og klagemuligheder.

Regler for specialundervisning
Elever i folkeskolen hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte i mindst ni timer ugentligt, kan få støtte i den almindelige undervisning, i specialklasser eller på specialskoler.

Test og prøver
Elever, som får specialundervisning, skal også deltage i de nationale test og i folkeskolens afsluttende prøver.

Rådgivning om specialundervisning
Borgere, kommuner og institutioner kan få gratis rådgivning om specialundervisning fra Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation VISO.

Organisering af den specialpædagogiske bistand

Den specialpædagogiske bistand gives fortrinsvis som støtte i den almene undervisning.

Klagemuligheder

Forældre kan klage over…

Læs mere om specialundervisning her: https://uvm.dk/folkeskolen/laering-og-laeringsmiljoe/specialundervisning